Ryssland


Ryssland moskva

Ryssland Moskva

Ryssland, med Moskva som huvudstad, är världens till ytan största land. Ryssland tillhör både Europa och Asien och gränsen går vid Uralbergen. Idag har Ryssland runt 142 miljonor invånar varav nästan 11 miljoner bor i Moskva.

Allt om Ryssland och Moskva hittar du på denna sida.

 


Ryssland

Ryssland sägs ha grundats år 862. Moskva omnämns första gången år 1147 i de texter man funnit. Moskva blev dock huvudstad långt senare än så.

Tidigare tillhörde den del som idag är Ryssland Sovietunionen. Sovjetunionen kollapsade 1991 efter en misslyckad militärkupp. Den 24 augusti samma år utropades Ryska federationen, Ryssland, som en självständig stat. I slutet av december samma år upplöstes offliciellt Sovjetunionen. Ryssland har sedan Sovjetunionens fall försökt att ta upp den tidigare rollen som stormakt, men än så länge utan framgång.

Ryssland har en yta på 17 075 200 kvadratkilometer och är världens största land. Ryssland består till stora delar a vidsträckta stäpper i söder och djupa barrskogar i norr. Ryssland sträcker sig över hela elva olika tidszoner. Ryssland är ett relativt glesbefolkat land, där en majoritet av invånarna bor på den västa delen tillhörande Europa. Totalt har Ryssland hela elva städer med över en miljon invånare och ytterligare 24 städer med över en halv miljon invånare. Största stad är huvudstaden Moskva, följt av Sankt Petersburg och Novosibirsk.

Temperaturen i Ryssland är till största del kontinentalt med stora skillnader i temperatur mellan sommar och vinter. Främst i Sibirien är det väldigt kallt under vintertid, men i övrigt är vädret mindre extremt.

Boka boende i Ryssland på

.

 

Resa till
Moskva Ryssland